Alternate Text
Alternate TextEN   |   Alternate TextTH
Maersk เปิดตัวศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร ใน Dubai
วันที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2565
Alternate Text

Maersk Kanoo UAE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตู้สินค้าแบบครบวงจร ในเครือ A.P. Moller – Maersk เปิดตัวศูนย์โลจิสติกส์แบบครบวงจรแห่งแรกใน Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตั้งอยู่ภายในเขตปลอดอากร Jebel Ali (Jafza) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกส์ชั้นนำของ DP World

โดยปกติแล้วการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมไปถึงงานโลจิสติกส์ด้านการรับและกระจายสินค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันภายในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้กระบวนการด้านโลจิสติกส์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเปิดตัวศูนย์โลจิสติกส์แบบครบวงจรแห่งแรกใน Dubai ของ Maersk ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจรอย่างแท้จริง โดยเป็นการมอบช่องทางการติดต่อแบบเบ็ดเสร็จเพียงช่องทางเดียวที่สามารถตอบรับความต้องการต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ได้โดยสมบูรณ์ให้กับลูกค้า โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าที่เดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางที่ใช้ Dubai เป็นประตูการค้าสู่ตลาดทั่วโลกด้วย